Search results: form 2 resin

Form 2 Resin Tank LT

Νέο ανταλλακτικό τανκ ρητίνης για τον Form 2 της Formlabs. To Resin Tank LT είναι σχεδιασμένο για μακροχρόνια χρήση και είναι κατάλληλο για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές  3D εκτύπωσης.

Το Resin Tank LT δουλεύει με όλα τα υλικά της Formlabs και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εκτύπωση σε μεγάλους όγκους σε περιβάλλον παραγωγής αλλά και για τη μείωση του κόστους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Το ενσωματωμένο σύστημα ρητίνης του Form 2 δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τη διαχείριση του υλικού. Το αφαιρούμενο τανκ ρητίνης διατηρεί σταθερή θερμοκρασία υλικού για να εξασφαλίσει επιτυχία στην εκτύπωση και κάνει πολύ εύκολη την αλλαγή και την αποθήκευση του. Το κανονικό τανκ έχει διάρκεια ζωής 1 – 2 λίτρων ρητίνης με αποτέλεσμα να γίνεται αντικατάσταση συχνά.

Με 10 -20 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής *, το resin tank LT απλοποιεί ακόμη περισσότερο τη διαχείριση των υλικών. Εκτός από την επέκταση της μακροζωίας του τανκ , έχουν γίνει βελτιώσεις και στον σχεδιασμό (ακριβέστερη ανίχνευση εκτυπωτή, γεωμετρία κατά της διαρροής, ευκολότερη απελευθέρωση του wiper) για καλύτερη ροή εργασιών. Επίσης έχει χώρο με λευκή σήμανση για το εξωτερικό γράψιμο με μαρκαδόρο του περιεχομένου για γρήγορη αναγνώριση χωρίς άνοιγμα.


Resin Tank LT stacked
Το Resin Tank LT έρχεται με ένα επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα και wiper, καθιστώντας εύκολη την τοποθέτηση των τανκ το ένα πάνω στο άλλο και την αποθήκευση της ρητίνης έξω από το μηχάνημα.

*“LT” χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό προϊόντων της  Formlabs που έχουν σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση, όπως η ρητίνη Dental LT Clear και το Resin Tank LT.

Δοκιμάστε το

Ορισμένες ρητίνες όπως η Dental SG και το High Temp, φθείρουν τα τανκ πιο γρήγορα, οπότε γι’ αυτά τα Resin Tank LT είναι σίγουρα η ενδεδειγμένη λύση.

Form 2 Resin Tank

Tanks are consumables

One tank lasts for about 2 L of our resin. With a separate tank for each individual resin color, switching materials is as easy as sliding in a new tank.

Keeping the Resin Tank Clean

The resin tank contains resin and maintains clarity in the optical path for the laser to properly cure resin. Clean resin tanks – inside and outside, and including clean resin – are a crucial component for successful prints. Make the most of each resin tank’s lifetime with proper care and inspection between prints. When using and storing your resin tanks, it is important to keep your resin tank clean to achieve high quality prints and prolong the life of your resin tanks.

After several liters of resin, depending on the specific printed geometries, the resin tank’s surface will appear cloudy. How quickly the tank wears out will depend on many factors including layer height, resin type, whether you have used third-party resins with Open Mode, the number of prints you’ve done, their shape, and the orientation you’ve chosen for them. If small “raindrop” patterns appear after a few prints, that is not normally a cause for concern. When you start seeing an effect on your prints, we recommend changing to a new resin tank..

TIP

Always wear clean gloves when handling resin or optical surfaces.

Cleaning Inside the Tank

In addition to the wiper’s built-in tank maintenance, perform supplementary tank inspections to ensure the greatest success for subsequent prints during a tank’s lifetime. Each resin tank includes a new wiper, which helps prolong the lifetime of the resin tank by maintaining clarity of the optical surface. Between every layer of a print, the wiper slides across the surface of the resin tank – the PDMS or silicone layer – to properly agitate the resin, remove particulates from the optical path, and prevent pigments from settling. The wiper helps keep the silicone layer clean.

Separately from the wiper’s regular movement, it is important to use the scraper included with your finish kit to check the inside of the tank. A thorough tank inspection will ensure clean resin and help prevent pigment from settling on the silicone.

The best practice is to hold the scraper at a shallow angle, starting at the back edge of the tank, scanning the full surface of the tank before and after each print. Take care when touching the silicone; check for incomplete prints, scratches, or settled resin.

You should be able to remove resin with the scraper without damaging the tank, even if it is hardened. Clean the inside of the tank using the scraper/spatula only. If dirt, dust, or debris contaminates the resin, or if a failed print leaves bits of partially cured resin, these particles will block the laser from printing parts and the resin itself may need to be cleaned. Use a fine-toothed comb to inspect the resin, or consider using paint filters with a mesh size of 190 microns to strain used resin for small particles. Do not use chemical cleaners, Novus, IPA, paper towels, or cloths inside the resin tank.

TIP

Be mindful and take care to protect the printer’s optical path:
1. Always remove the build platform before removing the resin tank to avoid dripping leftover material into the printer body.
2. Hold the tank by the front tabs, sides or rim, to avoid getting fingerprints on the internal and external surfaces of the window.
3. Do not rub or scratch and do not allow resin on the underside of the tank.

Check your tank for scratches, gouges, clouding, or cured resin in the silicone layer and replace it, if necessary. Carefully follow these additional steps to return the resin and resin tank to printing condition after a failed print.

Cleaning Outside the Resin Tank

The silicone will allow a resin tank to print consistently for about 1-1.5 L of resin, depending on print settings. The clear window on the tank’s underside must be perfectly transparent for the best print results. Do not touch the plastic window with hands, and avoid resting any tank on an unprotected surface.

WARNING

Cleaning the bottom of the tank is only necessary if there are fingerprints/smears on the tank window, or resin on the sides. Do not use isopropyl alcohol (IPA) anywhere on the tank! This may cause it to crack.

1. Inspect the Empty Tank

Inspect the bottom of the resin tank for fingerprints

When the tank is empty, use the glare from an outside light source to check the bottom surface of each tank.

2. Clean the Tank

Clean the tank’s clear acrylic with Novus 1 acrylic cleaner and a clean microfiber cloth.

3. Reinspect the Tank

Reinspect your resin tank for remaining fingerprints after you clean with Novus 1

Keep the sides of the tank clean, so that the lid does not stick to the acrylic material and to keep it from cracking. When removing the lid, if you lift it only from the front (which seems like the natural way to remove), it can put excessive stress on the pour spout and can cause the tank to crack. We recommend using the tabs on the sides of the lid to lift it with two hands straight off the tank.

Protect the ID Chip

Each resin tank has its own ID chip that the Form 2 uses to detect, track, and match the resin type with the proper resin cartridge. Uncured resin on the ID chip or tank carrier may cure with exposure to nominal electric current; cured resin will block the Form 2 from properly reading an inserted tank. Watch for the small ID chip on the underside when handling a tank and resin.

Resin Tank Storage

When choosing how to store resin tanks, consider how to protect the optical surfaces and prevent resin from curing. The tank’s orange material will block the wavelengths that cure resin, however, the top and bottom of every tank are open to light and should be protected. When stored outside the printer, the black lid is an excellent way to block exposure from the top; tanks with lids can be easily stacked.

As long as the resin has not surpassed its expiration, resin can stay in the tank for up to one month when stored in the printer, and up to two months when the tank is stored with the lid installed. Be mindful of the surface where tanks are stored. Prevent light from reflecting into the underside of the tank, or consider a dark storage location such as the tank’s original packaging box. Choose a place that prevents dust or abrasive objects from touching the tank window. Consider a low-lint towel underneath the tank’s bottom to protect it from scratches.

Form 2 Draft Resin

Draft Resin is the fastest-printing Formlabs resin. Parts printed with Draft Resin print three to four times faster than parts printed with other

The print speed of Draft Resin makes it ideal for same-day design iterations and printing bulky, full-build-volume parts in less than eight hours.

Print Speed Comparison

Clear Resin

Print time: 8 h 15 min

Draft Resin

Print time: 2 h 5 min

Castable Wax Resin

Print time: 15 h 15 min

 

Recommended for:

  • Bulky parts
  • Assemblies
  • Same-day design iterations
  • Quick concept prototyping

Not suitable for:

  • Parts with very fine details and small curves
  • Parts that require a very smooth surface finish
  • End-use parts that require specific mechanical properties 

Comparison with Other Formlabs Materials

Draft Resin
(green)
Draft
(post-cured for
5 min at room temp)
Draft
(post-cured for
5 min at 60 °C)
Clear Resin
(green)
Clear
(post-cured)
UTS (MPa) 23 28 36 38 65
Elongation (%) 17 10 7 12 6
Tensile Modulus (GPa) 0.9 1.3 1.6 1.6 2.8
Flex Modulus (GPa) 0.6 0.9 1.5 1.3 2.2
Notched IZOD (J/m) 35 35 21 16 25
HDT @ 1.8MPa (°C) 43.3 4.3 50.1 42.7 58.4
HDT @ 0.45MPa (°C) 50.6 50.7 63.4 49.7 73.1

Design iterations printed in draft

Printing with Draft Resin

Draft Resin prints at 300 microns. Due to this layer thickness, the Z axis is less accurate than Standard Resins, which print in smaller layers. Draft Resin’s accuracy in the X and Y axes is comparable with other Standard Resins. Draft is not recommended for parts with lots of curves or parts that require fine surface detail.

Print Feature Recommendations

Print successfully with Draft Resin by following Formlabs design guidelines. Draft prints with thicker layers and requires slightly different design considerations than other Standard Resins.

Minimum Supported Wall Thickness
Recommended: 400 microns

Minimum Unsupported Wall Thickness
Recommended: 600 microns

Overhangs
Recommended: 100 microns

Shallow Angles
Recommended: 19° from level

Horizontal Support Span/Bridge
Recommended: 210 microns

Vertical-Wire Diameter
Recommended: 300 microns to 1500 microns

Embossed Detail
Minimum: 100 microns
Recommended: 200 microns

Minimum Engraved Detail
Recommended: 400 microns

Minimum Clearance
Recommended: 500 microns

Minimum Hole Diameter
Recommended: 500 microns

Drain Hole Diameter
Recommended: 350 microns

Draft parts on build platform

 

Finishing

Wash Draft parts in isopropyl alcohol (IPA) for 10 minutes. Do not leave Draft parts in IPA for longer than 10 minutes, as the material may begin to absorb IPA.

Use a syringe or compressed air to thoroughly clear any remaining liquid resin from internal channels and negative features. If post-curing, allow parts to fully dry.

Draft parts may feel stickier after washing than parts printed with other resins. If the resin concentration of the IPA is 5% or higher, replace the IPA. If the part is still tacky after 30 minutes, post-cure at 60 °C for 10 minutes.

Sand and paint using the same finishing processes used for Standard Resins.

Post-Curing Requirements

Post-curing is not required for Draft Resin. Post-curing will increase tensile strength and decrease elongation.

 

Form2 Rigid Resin

Ρητίνη για ακαμψία και ακρίβεια!

Η Formlabs Rigid Resin είναι ενισχυμένη με γυαλί για για να προσφέρει πολύ υψηλή ακαμψία και γυαλισμένο φινίρισμα.

Αυτό το υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε παραμόρφωση με την πάροδο του χρόνου και είναι ιδανικό για εκτύπωση λεπτών τοίχων και χαρακτηριστικών.

Formlabs-Regid-Resin-1LT-3DHUBgr-05

 

Οι πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν manufacturing turbines and fan blades, jigs, fixtures, manifolds, electrical casings, and automotive housings. Το χρώμα είναι παρόμοιο με ένα υπόλευκο. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις παραμορφώσεις με την πάροδο του χρόνου, έτσι τα μέρη που κατασκευάζονται μαζί θα φαίνονται καινούργια για πολλά χρόνια, εφ ‘όσον φροντίζονται σωστά.

Επειδή είναι ενισχυμένο με γυαλί για ακαμψία και σταθερότητα, η Rigid Resin είναι πιο εύθραυστη από τις σκληρές και ανθεκτικές ρητίνες της Formlabs. Αυτό καθιστά τα εξαρτήματα πιο ευαίσθητα σε βλάβες αν δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Ωστόσο, η άκαμπτη ρητίνη εξακολουθεί να είναι και ανθεκτική στη θερμότητα, καθιστώντας το ένα πολύ χρήσιμο υλικό για την κατασκευή δύσκαμπτων και ακριβών εξαρτημάτων.

Το Formlabs Rigid Resin παρέχεται σε 1L για χρήση με τον 3D εκτυπωτή  Form 2.  Υποστηρίζει αναλύσεις εκτύπωσης: 100 και 50 microns.

Σημείωση: Απαιτείται Resin Tank LT.

 

 

Form 2 Grey Pro Resin

Ρητίνη ιδανική για πρωτότυπα!

Eπαγγελματική μηχανολογική ρητίνη που έχει σχεδιαστεί για «ευέλικτα» και με ακρίβεια πρωτότυπα.

Η Grey Pro Resin προσφέρει υψηλή ακρίβεια, μέτρια επιμήκυνση και  αντοχή στην παραμόρφωση με την πάροδο του χρόνου καθιστώντας την ένα ευπροσάρμοστο υλικό κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μηχανικής. Εκτυπώνει με ματ, αδιαφανές φινίρισμα και κρύβει εξαιρετικά καλά τις γραμμές του layer. Με αυτή, μπορείτε να εκτυπώσετε όμορφα, λειτουργικά μέρη.

Αυτό το υλικό είναι επίσης ιδανικό για μοντέλα και concept modeling. Μπορεί επίσης να έχει εφαρμογή σε form and fit testing, injection moulding, and manufacturing fixtures, jigs, housings, and casings. Επειδή πρόκειται για μια ρητίνη γενικής χρήσης, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για όλες τις δοκιμές σας καθώς και να δημιουργήσετε και καλούπια.  

Η Formlabs Grey Pro Resin παρέχεται σε δοχείο του 1L για χρήση με τον 3D εκτυπωτή Form 2. Υποστηρίζει την τρισδιάστατη εκτύπωση σε 100 και 50 microns.  

Σημείωση: Απαιτείται Resin Tank LT

 

 

 

Form 2 Ceramic Resin

Νέα κεραμική ρητίνη έρχεται στο 3DHUB από την Formlabs για εκτυπωμένα κεραμικά αντικείμενα χωρίς να χρειάζεται εξωτικός εξοπλισμός, τόσο για καλλιτεχνικά όσο και για μηχανολογικά projects!

Ceramic Resin can be used to fabricate small ceramic parts for engineering research for applications where fired part accuracy is not critical.

 

Συνέχεια Άρθρου →

Form 2 Castable Wax Resin

Ο κορυφαίος Formlabs Form 2 SLA 3D printer μόλις απέκτησε και κορυφαία χυτεύσιμη ρητίνη!

Η νέα Castable Wax Resin, με 20% κερί για αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη χήτευση, με καθαρό και γρήγορο burnout χωρίς υπολείμματα και χωρίς ανάγκη για uv cure, είναι βελτιστοποιημένη για καθαρές επιφάνειες και μέγιστη λεπτομέρεια ακόμα και σε λεπτές δομές και filigree!

Υποστηρίζει αναλύσεις εκτύπωσης: 50 και 25 microns.

Download the Castable Wax Usage Guide

Formlabs New Castable Wax Resin

3D Print High Detail Jewelry with New Castable Wax Resin

Formlabs is pleased to announce that Castable Wax Resin, the newest addition to our library of Jewelry Resins for 3D printing, is now shipping!

This wax-filled material is designed for reliable direct investment casting with zero ash content and clean burnout. Printed parts are suitable for both custom try-ons and final production.

 The Digital Jewelry Industry

The way jewelers work is changing, and castable photopolymer resins are leading the way. From independent designers concepting and prototyping in their studios, to casting houses increasing capacity and diversifying their offerings, digital fabrication techniques are increasingly key to growing a successful jewelry business.

A build platform of 3D printed ring patterns for direct investment casting

Capable 3D printing materials like Castable Wax Resin are helping jewelry designers and manufacturers scale their production in-house.Highly capable equipment and materials help designers and manufacturers free up time that would be spent making or preparing pieces by hand. With affordable, intuitive desktop 3D printing options like the Form 2, high quality 3D printing is increasingly accessible and scalable for jewelers at all levels.

“Before bringing 3D printing in-house, I’ve outsourced waxes to be printed, only to discover I needed thicker or thinner dimensions in the first design. I’m super excited about the new Castable Wax Resin, the detail was outstanding in the initial prints and the material was so much easier to invest and cast.”
Andrew Goldstein, vice president, Zina Sterling Silver

Ornate Geometries, Accurate Prints

Highly detailed and challenging jewelry is complicated to produce by hand, and in a world driven by high demand and fast fashion, it can be difficult for hand-crafted pieces to keep pace.

Castable Wax Resin was formulated to set the standard for print quality on an affordable desktop 3D printer, combining the smooth surface finish that stereolithography (SLA) 3D printing technology is known for with increased part strength and precise print settings to capture astonishingly sharp detail.

Accurately capture fine features, like raised text, delicate filigree wires and meshes, and detailed pavé, with no visible layer lines.

A filigree bangle master for direct investment casting, 3D printed on the Form 2
By focusing on the most challenging geometries, such as filigree, during product development, we were able to create a material capable of accurately printing designs of all kinds.

Asia Pacific is the largest global market for jewelry in terms of retail value, producing in huge volumes. The Formlabs product development team worked closely with jewelry manufacturing partners in China, Japan, and India to ensure that Castable Wax Resin could reliably print challenging ornate pavé pieces and large filigree bracelets, which are particularly popular in those regions.

By focusing on the most challenging geometries during product development, we were able to create a material capable of accurately printing designs of all kinds. Castable Wax is our best all-around material for investment casting, and is strong enough to be used for initial test fittings or prototyping designs.

See Castable Wax Resin’s crisp accuracy and smooth surface finish firsthand: request a free sample pavé dome ring.

A pavé dome ring sample part 3D printed in Formlabs Castable Wax Resin
Castable Wax is our best all-around material for investment casting, and is strong enough to be used for initial test fittings or prototyping designs.

Same Day Castings: Fast Burnout, No Post-Cure

Castable Wax Resin is 20% wax-filled for clean, easy casting with fast, reliable burnout. This material is suitable for a standard burnout schedule or a short 8-hour burnout schedule using strong investments like R&R’s Ultravest Maxx, developed specifically to withstand faster heating for photopolymer casting.

This resin does not require post-curing, making part preparation fast and foolproof–no wondering if a part is fully cured and ready to cast. After a quick wash in isopropyl alcohol, parts are clean and ready to handle, with no residual tackiness.

A 3D printed pattern for a ring next to a final casting
Castable Wax is our best all-around material for investment casting, and is strong enough to be used for initial test fittings or prototyping designs.

The Standard Burnout Schedule is recommended for overnight cycles and for larger flasks and heavier geometries.

Standard Burnout Schedule for direct investment casting with Castable Wax Resin
The Standard Burnout schedule is designed to provide the maximum possible investment strength and complete burnout of the finest details using R&R Plasticast or similar investment materials.

Form 2 Elastic Resin

Elastic

Whether you’re optimizing your manufacturing process, rapidly iterating through designs, or assessing form, fit, and function, our Engineering Resins for the Form 2 are formulated to withstand extensive testing and perform under stress.

Our softest Engineering Resin, this 50A Shore durometer material is suitable for prototyping parts normally produced with silicone. Choose Elastic Resin for parts that will bend, stretch, compress, and hold up to repeated cycles without tearing.

Supports print resolutions: 100 microns.
Post-curing required.
Requires Resin Tank LT.

Form 2 Color Kit Resin

Create Your Own Color Resin with Formlabs’ New Color Kit

Formlabs Color kit, the first integrated color mixing solution for stereolithography 3D printing.

Using Color Kit, anyone can mix their own Color Resin and create uniformly colored 3D prints with the high resolution and smooth surface finish SLA technology is known for.

Color Kit is part of Formlabs’ library of Standard Resins. These are our general purpose materials for the Form 2, great for rapid prototyping, concept models, and bringing your ideas to life. Product designers, engineers, modelmakers, and professionals across industries love these materials for their high detail, smooth surface finish, and minimal post-processing and finishing.

 

Colorful Parts Straight from Your 3D Printer

Color helps us understand the world around us. Color can indicate which parts of a product to touch or use, direct our eyes, create contrast or cohesion, and connect a product to a particular brand family. Color can elicit emotion and shift interpretations.

Formlabs’ materials science team selects colors for functional materials, like our Engineering and Dental Resins, for differentiation and to optimize for their respective material properties. These properties are essential for functional parts and works-like prototypes.

Choose Color Resin for matte, opaque parts straight off the printer.
Choose Color Resin for matte, opaque parts straight off the printer.

For looks-like prototypes, concept models, and others parts where aesthetic is top priority, Color Kit enables you to print many models in one consistent color, right off the printer, without the additional work of finishing and painting.

Choose Color Resin for matte, opaque parts straight off the printer, or paint another material when your needs are a bit more complex. Color Kit and painting techniques can be used together if your models would benefit from a colored base.

Color Resin Painting
Many models in the same solid color. One-off models in many different solid colors.
Solid colored parts with a matte finish. Multicolored parts, custom finish, added texture.
Colorful parts straight from the printer. Post-processing labor required.
Can withstand wear and tear that painting cannot. May not withstand wear and tear.

How Color Kit Works

Each Color Kit includes a Color Base cartridge, five bottles of Color Pigment in Cyan, Magenta, Yellow, Black, and White, syringes for easy measurement, and a Recipe Book. The pigments are mixed into the base material to create a full cartridge of Color Resin.

Wistia video thumbnail - Color Process (Blog)
Because Color Kit requires a mixing process and doesn’t come ready to print like other Formlabs materials, it is being offered as an experimental Form X product. Form X showcases innovative tools, materials, and approaches for advanced users who want to explore the boundaries of what’s possible with desktop stereolithography (SLA).

First, select a recipe. Formlabs has tested 16 colors, with recipes available in the included Recipe Book, or you can mix a custom color using our Color Picker. Measure the appropriate amount of Color Pigment and add it to the Color Base cartridge.

 Mix your Color Resin thoroughly by shaking the cartridge.Finally, insert the cartridge into your Formlabs printer as usual and print in color!

Insert the cartridge into your Formlabs printer to start printing in color.

16 Colors, A Full Spectrum of Possibilities

With the Form 2 and Color Kit, you can 3D print parts in color and field test product concepts in shades that fit their environment, communicate their purpose, and align with your brand identity.

Each Color Kit includes a Color Base cartridge, five bottles of Color Pigment, syringes for easy measurement, and a Recipe Book.
Each Color Kit includes a Color Base cartridge, five bottles of Color Pigment, syringes for easy measurement, and a Recipe Book.

Form 2 Dental LT Clear Resin

Η Dental LT Clear  της Formlabs’ είναι η πρώτη μακροχρόνια βιοσυμβατή οδοντική ρητίνη για τον Form 2. Πρόκειται για ένα υλικό CE-certified Class IIa με ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών όπως η κατασκευή νάρθηκων(splints), retainers, και άλλων ορθοδοντικών συσκευών, άμεσης εκτύπωσης, για μακροχρόνια χρήση στην στοματική κοιλότητα.

Ταχύτητα

Μπορείτε να εκτυπώσετε έναν σκληρό νάρθηκα με τον Form 2 και την ρητίνη Dental LT Clear σε λιγότερο από 50 λεπτά ή μία γεμάτη πλατφόρμα με επτά νάρθηκες σε λιγότερο από δύο ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εκτυπώσετε τον νάρθηκα και να τον παραλάβει ο ασθενής άμεσα.

speed

 

Ακρίβεια

Η ρητίνη Dental LT Clear θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ακρίβεια της βιοσυμβατής ρητίνης.

accuracy

Εμφάνιση, ιδιότητες και κόστος

Η ρητίνη Dental LT Clear είναι, όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, ένα καθαρό υλικό με εξαιρετική διαφάνεια κατευθείαν μετά την εκτύπωση. Τα εκτυπωμένα μοντέλα μπορούν να γυαλιστούν για υψηλότερη οπτική διαφάνεια. Το υλικό είναι σκληρό, ανθεκτικό και με υψηλή αντοχή για κάποιο σπάσιμο και φθορά. Είναι επίσης και εξαιρετικά άκαμπτο. Αυτό το καθιστά καταλληλότερο για 3D εκτυπώσεις σκληρών νάρθηκων και άλλων σκληρών ορθοδοντικών συσκευών. Η ρητίνη Dental LT Clear  υποστηρίζει σκληρότητα 80–90D  και συντελεστή κάμψης ≥ 1,300 MPa. Μπορείτε να δείτε  πληροφορίες για την ρητίνη  Dental LT Clear datasheet εδώ,  και οδηγίες χρήσης εδώ.

appearance

 

  Splints and Retainers Full Arch Surgical Guides Quarter Arch Surgical Guides
Parts per build 7 splints 12 guides 18 guides
Time 1 splint / 50 minutes 7 splints / 2 hours 1 guide / 1.5 hours      8 guides / 7 hours 1 guide / 1.5 hours  18 guides / 4.5 hours
Cost per part $4 – 6 / splint $3- 5 / guide $2 – 3 / guide

 

Facebook