Μετατροπή 2D σε 3D. Τρισδιάστατο αρχείο από οποιαδήποτε 2D εικόνα, λογότυπο ή φωτογραφία με μερικά μόνο κλικ!

1. Επιλέξτε το ύψος που θέλετε να να αποκτήσει το 3D αρχείο(2-20mm).
2. Επιλέξτε τη διάσταση του τελικού αρχείου (20-200mm πλάτος/ ο λόγος πλευρών θα διατηρηθεί).
3. Επιλέξτε τον τύπο της εικόνας που θα ανεβάσετε (επιτρεπτές διαστάσεις από 128×128 εως 512×512 pixels), JPG / PNG:
a. Image file: Οποιαδήποτε έγχρωμη φωτογραφία.
b. Pattern: Ένα ασπρόμαυρο μοτίβο, λογότυπο ή και σκίτσο.
4. Ανεβάστε το επιθυμητό αρχείο. Σε λίγα δευτερόλεπτα το 3D μοντέλο θα εμφανιστεί στην οθόνη.
5. Κατεβάστε το αρχείο και εκτυπώστε το στον εκτυπωτή σας ή στείλτε το να σας το φτιάξουμε!