Αρχιτεκτονική / Μηχανική / Κατασκευές

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι τώρα πιο προσβάσιμη στους αρχιτέκτονες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τυπώσουν σε λευκά και χρωματιστά μοντέλα, μικρές ή μεγάλες μακέτες. Η αρχιτεκτονική απεικόνιση και ο σχηματικός συνδυασμός γίνονται τώρα πιο εύκολα και με πιο χαμηλό κόστος.
 
Η τρισδιάστατη εκτύπωση μειώνει το χρόνο εργασίας και κατασκευής, αυξάνει την καινοτομία, περιορίζοντας το κόστος και τελικά κερδίζει στον ανταγωνισμό.

Ρωτήστε μας επίσης για τις υπηρεσίες Laser Cut/Engrave που παρέχουμε και που μπορούν να συνδυαστούν με τα 3D printed μοντέλα για την δημιουργία εντωπωσιακών 3D αρχιτεκτονικών μακετών!